6980362590

Αυξητική Μαστών

Η αυξητική μαστών είναι ίσως μαζί με τη λιποαναρρόφηση η πιο δημοφιλής αισθητική επέμβαση στην πλαστική χειρουργική. Καθημερινά, όλο και περισσότερες γυναίκες συνήθως νέες σε ηλικία επισκέπτονται τον πλαστικό χειρουργό για τη διόρθωση και την αποκατάσταση του στήθους τους. Συνήθως αυτές παρουσιάζουν υποπλασία ή ακόμα και απλασία των μαστών τους.

Η αποκατάσταση της υποπλασίας ή και απλασίας των μαστών δε συμβάλλει μόνο στη βελτίωση του όγκου και του σχήματος των μαστών. Επηρεάζει θετικά όλη την ψυχοσύνθεση της γυναίκας. Ο μαστός της και κατ’ επέκταση ολόκληρο το σώμα της δείχνει πιο ελκυστικό και πιο σέξι. Η αυτοπεποίθηση της γυναίκας βελτιώνεται και η θηλυκότητα της αυξάνεται κατά πολύ. Επίσης, με τη βελτιωμένη εξωτερική της εικόνα η γυναίκα μπορεί να ακολουθήσει επακριβώς την τάση της μόδας της εποχής, που έχει να κάνει με μια γυναίκα με ικανοποιητικό όγκο στήθους.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να διενεργηθεί μια αυξητική μαστών και αυτοί έχουν να κάνουν ανάλογα με το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για να αυξηθεί ο όγκος του μαστού. Η πιο διαδεδομένη παγκοσμίως μέθοδος είναι η χρήση ενθεμάτων σιλικόνης. Άλλες μέθοδοι είναι η χρήση ενθεμάτων φυσιολογικού ορού και η μεταφορά λίπους στο μαστό από άλλο σημείο του σώματος. Η μέθοδος με τα καλύτερα άμεσα και διαχρονικά αποτελέσματα είναι η χρήση ενθεμάτων σιλικόνης.

Αυξητική Μαστών με Ενθέματα Σιλικόνης

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για την αυξητική μαστών και αυτές έχουν να κάνουν με την τομή και την προσπέλαση καθώς και με το ανατομικό επίπεδο που τοποθετείται το ένθεμα σιλικόνης.

1. Τομή – προσπέλαση:

 • Τομή στην υπομάστια πτυχή: Είναι η προσπέλαση π[ου χρησιμοποιείται πιο συχνά και εκείνη με τα καλύτερα αποτελέσματα. Περίπου τα 75% των επεμβάσεων αυξητικής μαστών αφορούν προσπέλαση από την υπομάστια πτυχή. Από εκεί αναγνωρίζεται εύκολα και ο μαστός και ο μείζων θωρακικός μυς και ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να τελειώσει την επέμβαση γρήγορα και με ασφάλεια.
 • Περιθηλαία τομή: Συνήθως προτιμάται στις περιπτώσεις που υπάρχει μικρή πτώση στο μαστό και εφαρμόζεται περιθηλαία μαστοπηξία. Αν η ασθενής χρειάζεται μόνο αυξητική μαστών, τότε δεν είναι πρώτη επιλογή. Περίπου το 20% των επεμβάσεων αυξητικής μαστών αφορούν προσπέλαση περιθηλαία. Το κυριότερο μειονέκτημα της τομής αυτής είναι ότι η θηλή και η άλως είναι εποικισμένες με μεγαλύτερο αριθμό μικροβίων σε σχέση με την υπομάστιο πτυχή, άρα και λίγο πιο αυξημένη πιθανότητα για μετεγχειρητική φλεγμονή.
 • Μασχαλιαία τομή: Αφορά λιγότερο από 5% των επεμβάσεων αυξητικής μαστών κι αυτό γιατί έχει δύο σημαντικά μειονεκτήματα :
  1. Αυξημένος αριθμός μικροβίων στη μασχαλιαία περιοχή
  2. Δύσκολη αναγνώριση της ανατομίας για να μπορεί να δημιουργηθεί η θήκη για το ένθεμα στο σωστό ανατομικό σημείο.

2. Θήκη ενθέματος σιλικόνης:

 • Θήκη κάτω από το μαστό: Δεν αποτελεί την τεχνική πρώτης επιλογής διότι σε βάθος χρόνου έχει δύο σημαντικά μειονεκτήματα. Το πρώτο είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή στήριξη στο ένθεμα με αποτέλεσμα να επέρχεται χαλάρωση και το δεύτερο είναι ότι το ένθεμα δεν καλύπτεται από ικανή ποσότητα μαλακών μορίων με αποτέλεσμα να είναι πιο εκτεθειμένο στο περιβάλλον.
 • Θήκη κάτω απ’ την περιτονία του μείζονος θωρακικού μυός (Subfacial): Είναι τεχνικά δύσκολη στην Παρασκευή και μαζί με το ότι το χειρουργικό πεδίο είναι πιο αιμορραγικό είναι τα πιο σημαντικά μειονεκτήματά της. Το ένθεμα είναι πιο σταθερό διότι η περιτονία είναι σκληρός χιτώνας.
 • Θήκη κάτω απ’ το μείζονα θωρακικό μυ (Submuscular): Είναι ευρέως διαδεδομένη τεχνική με ικανότητα αποτελέσματα τόσο άμεσα όσο και μακροχρόνια. Το ένθεμα καλύπτεται ικανοποιητικά από μαλακά μόρια και εξαιτίας του ο μυς είναι ανθεκτικός ιστός προστατεύει το ένθεμα σιλικόνης από το περιβάλλον.

3. Θήκη διπλού επιπέδου (Dual Plane): Είναι η πιο διαδεδομένη τεχνική και συνήθως η πρώτη επιλογή ανάλογα πάντα με τον υπάρχοντα μαστό. Η θήκη παρασκευάζεται σε δύο επίπεδα, στην αρχή κάτω από τον μαστό και εν συνεχεία γίνεται διαχωρισμός του μυός και συνεχίζεται κάτω απ’ το μείζονα θωρακικό μυ. Έχει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των άλλων τεχνικών τόσο όσον αφορά τα άμεσα αποτελέσματα όσο και τα μακροχρόνια ( προβολή μαστού, σχήμα μαστού και διατήρηση αποτελέσματος μακροχρόνια).

4. Επιλογή ενθεμάτων σιλικόνης:

 • Με βάση το σχήμα: Η πρώτη επιλογή που γίνεται μεταξύ πλαστικού χειρουργού και ασθενούς είναι το σχήμα του ενθέματος που θα χρησιμοποιηθεί.
  1. Στρογγυλά ενθέματα: Είναι τα πιο ευρέος διαδεδομένα ενθέματα σιλικόνης που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως. Δίνουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και έχουν λιγότερες επιπλοκές από τα ανατομικά ενθέματα.
  2. Ανατομικά ενθέματα (σχήμα δάκρυ): Χρησιμοποιούνται για ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα καθώς δεν διαθέτουν μεγάλο όγκο στον άνω πόλο του μαστού. Το πιο σημαντικό μειονέκτημα είναι ότι μπορεί να αλλάξει θέση μέσα στη θήκη με αποτέλεσμα να αλλάξει το σχήμα του μαστού και να απαιτείται χειρουργική διόρθωση.
 • Με βάση το μέγεθος: Γίνεται με την ασθενή προσομοίωση με ειδικό σουτιέν (sizing) και επιλέγεται το ένθεμα της επιλογής πάντα με βάση τις οδηγίες του πλαστικού χειρουργού.
 • Με βάση τη βάση του ενθέματος: Αποφασίζεται αν θα χρησιμοποιηθεί ένθεμα με πλατιά ή μικρή βάση ανάλογα  με το θώρακα και το μαστό της ασθενούς.
 • Με βάση το κέλυφος του ενθέματος: Παλαιότερα χρησιμοποιούνταν κυρίως λεία ενθέματα, αλλά αποδείχθηκε ότι τα τραχεία ενθέματα δημιουργούν μικρότερες αντιδράσεις (κάψα) με αποτέλεσμα να είναι η πρώτη επιλογή.
 • Με βάση την προβολή του ενθέματος: Εξαρτάται από το θώρακα , τον υπάρχοντα μαστό καθώς και τις προσδοκίες της ασθενούς αν θα χρησιμοποιηθεί ένθεμα high profile , moderate plus, moderate ή low profile.
 • Με βάση τη συνεκτικότητα της σιλικόνης: Τα ενθέματα διαχωρίζονται σε Cohesive I και Cohesive II με βάση τη συνεκτικότητα της σιλικόνης που περιέχουν. Τα Cohesive I είναι πολύ μαλακά ενθέματα που προσομοιάζουν στην αφή τον ίδιο το μαστό.

Αυξητική Μαστών με Μεταφορά Λίπους

Είναι η δεύτερη επιλογή για την αποκατάσταση του όγκου του μαστού. Σχεδιάζεται μια λιποαναρρόφηση σε άλλη περιοχή του σώματος. Αφού εκτελεστεί η λιποαναρρόφηση και συλλεχθεί η ποσότητα του λίπους σε ειδικό αποστειρωμένο κάνιστρο, γίνεται επεξεργασία του λίπους σε συγκεκριμένες ανατομικές περιοχές του μαστού.

Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η φυσικότητα στην εικόνα και στην αφή των μαστών.

Υπάρχουν όμως και σημαντικά μειονεκτήματα. Το πιο σημαντικό είναι η απορρόφηση μέρους του μεταφερόμενου λίπους από τον οργανισμό στο 1ο εξάμηνο μετά την επέμβαση. Το δεύτερο μειονέκτημα είναι η αντοχή στο χρόνο και το μακροχρόνιο αποτέλεσμα.

Αυξητική Μαστών με Ενθέματα Φυσιολογικού Ορού

Η μέθοδος αυτή δεν χρησιμοποιείται στην Ελλάδα και δεν αποτελεί επιλογή.

Επίλογος

Όπως κάθε χειρουργική επέμβαση, έτσι και η αυξητική μαστού είναι μια επέμβαση, η οποία θα διενεργηθεί αφού πρώτα χτιστεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενούς και πλαστικού χειρουργού. Ο πλαστικός χειρουργός πρέπει να εισακούσει τις απαιτήσεις της ασθενούς και τις προσδοκίες της και η ασθενής πρέπει να εισακούσει τα «πρέπει» της επέμβασης για το βέλτιστο αποτέλεσμα. Η σωστή επικοινωνία μεταξύ ασθενούς και πλαστικού χειρουργού που θα γίνει στα προεγχειρητικά ραντεβού θα χτίσει αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης.

Τα αποτελέσματα της αυξητικής μαστών είναι μακροχρόνια , γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικός ο προεγχειρητικός σχεδιασμός και οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες της ασθενούς.

Share with a friend if you like

Είπαν για εμάς