6980362590

Μείωση Ανόρθωση Στήθους

Η ανόρθωση μαστών είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αποκαθίστανται οι πτωτικοί μαστοί. Ως πτωτικός μαστός ορίζεται ο μαστός στον οποίο η θηλή και η θηλαία άλως βρίσκονται στο ύψος της υπομάστιας πτυχής ή κάτω από αυτή. Ταξινομείται η πτώση σε διάφορες βαθμίδες. Οι πτωτικοί μαστοί αφορούν κυρίως γυναίκες μετά από εγκυμοσύνη και θηλασμό , εξαιτίας της αυξομείωσης του όγκου των μαστών. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις πτωτικών μαστών το πιο χαρακτηριστικό εύρημα είναι η απουσία του άνω πόλου του μαστού.

Τεχνική

1. Ανόρθωση μαστών χωρίς αύξηση του όγκου (μαστοπηξία).
Στην περίπτωση αυτή ο μαστός έχει φυσιολογικό ή και ελαφρώς αυξημένο όγκο. Δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί ένθεμα σιλικόνης για την αποκατάσταση του όγκου του μαστού. Γίνεται επομένως μια ανακατανομή του όγκου του μαστού αφαιρώντας παράλληλα την περίσσια δέρματος αυτού. Οι τομές αφορούν περιθηλαία τομή και κάθετη αυτής και η θηλή και η θηλαία άλως τοποθετούνται σε υψηλότερη θέση , δημιουργώντας ταυτόχρονα έναν ικανοποιητικό σε όγκο άνω πόλο του μαστού.

2. Ανόρθωση μαστών με αύξηση του όγκου (αυξητική μαστοπηξία).
Η τεχνική της ανόρθωσης διενεργείται κανονικά όπως στην απλή μαστοπηξία και ταυτόχρονα δημιουργείται μια θήκη συνήθως κάτωθεν του μείζονος θωρακικού μυός και εισάγεται ένα ένθεμα σιλικόνης που έχει προαποφασιστεί με την ασθενή. Το πλεονέκτημα , εκτός της δημιουργίας γεμάτου άνω πόλου μαστού , είναι η στήριξη του υπόλοιπου μαζικού παρεγχύματος και  η επιπλέον προβολή του μαστού στο ύψος της θηλής. Οι τομές και η προσπέλαση είναι ίδια όπως στην απλή μαστοπηξία.
– Διάρκεια : Περίπου 2 ώρες , γενική αναισθησία ,Νοσοκομείο.

– Δεν χρειάζεται νοσηλεία , η ασθενής επιστρέφει απ’ το Νοσοκομείο λίγες ώρες μετά την επέμβαση.

– Δεν χρειάζεται παροχετεύσεις.

– Όλα τα ράμματα είναι απορροφήσιμα -Δεν χρειάζεται αφαίρεση ραμμάτων.

– Χρήση ειδικού στηθόδεσμου για 1 μήνα.

– Αποφυγή άρσης βάρους και κάθε είδους γυμναστικής για 1 μήνα.

– Χορήγηση προληπτικής αντιβιοτικής αγωγής και παυσίπονων για 1 εβδομάδα.

– Ύπνος σε ανάρροπη θέση (ανάσκελα) για 1 μήνα.

– Αποφυγή χρήσης ζώνης ασφαλείας αυτοκινήτου για 1 μήνα.

Αποτελέσματα

Και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα είναι μακροχρόνιο και εντυπωσιακό. Τα ενθέματα σιλικόνης που χρησιμοποιούνται έχουν εγγύηση εφ΄όρου ζωής. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένεται περίπου 6 μήνες μετά την επέμβαση. Όσο περισσότερο αποφευχθεί μια αυξομείωση βάρους απ’ την ασθενή ή μια επόμενη εγκυμοσύνη – θηλασμός τόσο πιο μακροχρόνιο είναι το αποτέλεσμα της ανόρθωσης μαστών.

Πριν και μετά

Προσφορές

Είπαν για εμάς

Εγγραφή στο newsletter