6980362590

Ωτοπλαστική

Η Ωτοπλαστική είναι η χειρουργική επέμβαση αποκατάσταση των πεταχτών αυτιών. Οι ασθενείς με αφεστώτα ώτα (πεταχτά αυτιά) συνήθως έχουν απουσία η ελλειπή αυθέλικα και τα αυτιά τους προεξέχουν του κρανίου πάνω από 30ν μοίρες ή 2cm.

Γενικές Πληροφορίες

Το σχήμα των αυτιών στον άνθρωπο διαμορφώνεται σε πολύ μικρή ηλικία.Γι’ αυτό και σε ένα παιδί η πιο σωστή ηλικία διόρθωσης των πεταχτών αυτιών είναι η ηλικία 5-6 ετών, πριν το παιδί πάει στο δημοτικό σχολείο για να αποφευχθούν φαινόμενα Bullying. Στην περίπτωση αυτή η αντιμετώπιση γίνεται στο Νοσοκομείο με γενική αναισθησία καθώς τα παιδία στην ηλικία αυτή δεν είναι συνεργάσιμα.

Στην Ωτοπλαστική των ενηλίκων η αντιμετώπιση είναι πιο απλή διαδικασία και αφορά μια επέμβαση στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ιατρείου με τοπική αναισθησία.

Δύο είναι οι κύριες τεχνικές χειρουργικής αποκατάστασης των πεταχτών αυτιών. Η τεχνική Mustarde, η οποία έγκειται στην τοποθέτηση μόνιμων ραμμάτων για την δημιουργία ανθέλικας και η τεχνική furnas η οποία αφορά τοποθέτηση μόνιμων ραμμάτων και καθήλωση του πτερύγιου ρου αυτιού στην μαστοειδή απόφυση του κρανίου.
– Διάρκεια περίπου 1 ώρα

– Μετεγχειρητική πορεία¨

– Φυσιολογικό μετεγχειρητικό οίδημα για περίπου 10 ημέρες.

– Απουσία μετεγχειρητικού πόνου

– Τοποθέτηση ελαστικού επιδέσμου για 1-2 μέρες 24ωρα

– Τοποθέτηση ειδικής κορδέλας ή μπαντάνας για 7-10ημέρες μέτα την επέμβαση όλο το 24ωρο.

– Χρήση της κορδέλας στον ύπνο για 1 μήνα μετά την επέμβαση

– Τοποθέτηση απορροφήσιμων ραμμάτων στο δέρμα

– Δεν χρειάζεται αφαίρεση ραμμάτων

Αποτελέσματα

Το αποτέλεσμα είναι ορατό άμεσα μετεγχειρητικά και σε σχέση με την εικόνα πριν την επέμβαση είναι εντυπωσιακό.  Τα μετεγχειρητικά οιδήματα στα αυτιά μπορεί να διαρκέσουν 15 – 30 ημέρες μετα την επέμβαση, οπότε βλέπουμε το τελικό αποτέλεσμα.
Το αποτέλεσμα αυτό θα διαρκέσει εφ όρου ζωής.

Πριν και μετά

Προσφορές

Είπαν για εμάς

Εγγραφή στο newsletter